Zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób przedsiębiorstwa utrzymywana jest niska temperatura na znacznych przestrzeniach? W jaki sposób schładzane są resorty hotelowe, lodowiska, magazyny leków lub żywności? Produkcja żywności i lekarstw wymaga przestrzegania restrykcyjnych norm związanych z odpowiednią temperaturą. Do ich produkcji niezbędne są odpowiednie instalacje chłodnicze, które umożliwiają przeprowadzenie procesu w prawidłowy sposób. W związku z tym, dobrze zaznajomić się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie znajdują zastosowanie i jak działają.

jak funkcjonują chillery przemysłowe?

Chiller industrialny jest to narzędzie wykorzystywane do zarządzania płynami w układach centralnie nadzorowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, którego rolą jest kontrola temperatury wody. Odpowiednio schłodzona ciecz jest odprowadzana do wymiennika cieplnego, gdzie w dalszym ciągu bierze udział w procesie chłodzenia powietrza albo wody. Tradycyjne agregaty chłodnicze zużywają dużo prądu i nie są zbyt przyjazne dla klimatu.

Chillery opierające się na wodzie lodowej są rozwiązaniem znacznie bardziej {ekologiczne(ym)|korzystne(ym) dla otoczenia. Ponadto chiller jest urządzeniem stabilnym, odpornym na wszelkie awarie.

W przeciwieństwie do klasycznych systemów chłodzących, chiller jest napędzany chłodną wodą. Cała konstrukcja złożona(y) jest z dużej ilości pomp i zaworów. Dzięki używaniu agregatów wody lodowej, temperatura pobierane jest z wody i dostarczane do zainstalowanych przy wentylatorach wymienników ciepła. Wymienniki dzięki temu są schładzane przez chłodnice(om) i skraplacze(om). W ramach procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan chemiczny w gazowy i dalsze chłodzenie jest możliwe przy udziale wytwarzającej się parze wodnej. Woda ma lepsze atrybuty termodynamiczne, co pozwala to wykorzystać jej zalety i zmarginalizować jej wady. Przy rozległych powierzchni(ach), które należy chłodzić tudzież klimatyzować, ciecz lodowa jako element chłodzący spisuje się bardzo dobrze. Jest w pełni bezpieczna, skuteczna i generuje niższe koszty. 

W jakich dziedzinach są niezbędne chillery przemysłowe?

Ze względu na charakterystykę, chillery stosuje się do klimatyzowania wnętrz, produktów, zespołów maszyn i różnorakich mechanizmów przemysłowych. Z przedstawianej technologii korzysta się w wielu, różnych sektorach ekonomii. Są one wykorzystywane zarówno przy produkcji danych towarów, ale również podczas ich przechowywania. Również podmioty takie jak m.in. duże hotele, budynki o zastosowaniu biurowym czy szpitale korzystają z chillerów. Z powodu tego, że są to podzespoły umożliwiające centralny nadzór systemu chłodniczego dużej ilości pomieszczeń bądź obiektów przy użyciu tylko jednego agregatu, ich zastosowanie zdobywa coraz więcej miłośników. 

Są także takie branże, których niezakłócone funkcjonowanie uzależnione jest od odpowiednio pracującego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw syntetycznych – wytwarzane produkty potrzebują właściwych warunków termicznych, aby unikać wad produkcyjnych i awarii maszyn produkcyjnych.
  • Przemysł metalowy – maszyny stosowane w tym sektorze dość szybko zwiększają swoją temperaturę z powodu ciągłej pracy na wysokich obrotach. Aby zachować stałą wydajność w trakcie całego procesu obróbki metali, wymagana jest implementacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – zarówno produkcja, jak i magazynowanie wyrobów spożywczych wymaga odpowiednich warunków termicznych. W innym wypadku, może dochodzić do psucia się towaru. Żeby proces mógł przebiegać sprawnie i bez problemów, przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne muszą być zaopatrzone w odpowiednie narzędzia chłodnicze.
  • Sektor farmaceutyczny – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, wytwarzanie i magazynowanie leków bezsprzecznie łączy się ze ścisłymi regulacjami termicznymi. W sytuacji braku właściwego sprzętu do chłodzenia, produkcja i zgodne z przepisami gromadzenie leków staje się awykonalne.

Implementacja i konfiguracja instalacji chłodniczej 

Prawidłowe działanie instalacji chłodzących wymaga(ją) odpowiedniego zaprojektowania i skonfigurowania wykorzystywanego chillera. Na rynku występują odpowiednie firmy zajmujące się tej dziedzinie. Implementację rozwiązania powinno się zacząć od zebrania informacji – poznania wymagań klienta i środowiska w jakim funkcjonuje. Po rekonesansie pora na projektowanie rozwiązania i montaż przez wykwalifikowane(ych) pracowników. Gdy chiller, wszystkie rurociągi, zbiorniki i zawory są gotowe, poddaje się je audytowi. Jeśli wymienione czynności zakończą się sukcesem można uruchomić instalację chłodniczą.