Obróbka skrawaniem (mianowana również ubytkową) stanowi obecnie jedną z powszechniej stosowanych metod przygotowywania półproduktów potrzebnych przy wytwarzaniu : silników, maszyn czy pojazdów. W obróbce stosuje się narzędzia takie, jak: tokarka, frezarka, wiertarka, szlifierka lub maszyny CNC.

Założeniem przewodnim technologii obróbki skrawaniem jest usunięcie nadmiernej ilości tworzywa za wykorzystaniem ostrzy lub dłut. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie określonej formy w określonych wymiarach. Współczesne procesy dzieją się za wykorzystaniem komputerów, które gwarantują precyzję oraz wysoką dokładność wykonywanych czynności.

Precyzyjnego kształtowania przy wykorzystaniu obróbki ubytkowej wymagają najczęściej: metale, tworzywa sztuczne, szkło, drewno oraz kamień. Metoda ta znajduje więc duże zastosowanie szczególnie w branży elektronicznej, energetycznej, medycznej, motoryzacyjnej i lotniczej, ale też w szeroko ujętych gałęziach przemysłu. Obrabiać skrawając można pojedyncze elementy, lecz również całe ich serie. Mogą one przybierać różnorodną postać i wielkość.