Chłodnictwo jest działem techniki, który odpowiedzialny jest za odprowadzanie ciepła ze środowiska, schłodzonego w celu uzyskania i utrzymania temperatur niższych od ciepłoty otoczenia. Największe zastosowanie odnajdziemy w utrwalaniu żywności. 

Komora chłodnicza to zamknięta przestrzeń otoczona przegrodami o dużej szczelości cieplnej a także paroszczelności, w której zachowywana jest niezmienna temperatura zgodnie z wymaganiami dotyczącymi przechowywanych produktów. 

W zależności od utrzymywanych temperatur, komory dzielą się na:

    • komory chłodnicze – zakres temp. 0 do +10C

    • komory mroźnicze – zakres temp. -5 do -25C

    • komory morźnicze głębokiego mrożenia – temperatury ok. – 30C

    • komory z atmosferą kontrolowaną. 

Komory mroźnicze to profesjonalne narzędzia przeznaczone do przechowywania produktów świeżych, mrożonych w określonych warunkach. 

Komora chłodnicza zaopatrzona jest w chłodnię i agregat chłodniczy, które są w stanie zredukować i zachować niezmienną temperaturę we wnętrzu. 

W zależności od specyfikacji technicznej budynku oraz indywidualnych wymogów możemy wyszczególnić komory murowane wolnostojące, modułowe, wykonane z płyt poliuretanowych oraz montowane całościowo we wnętrzu budynku. W związku z wymogami bezpieczeństwa materiał, z którego zrobione są komory chłodnicze charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie i gnicie, bezzapachowością, niepalnością oraz stabilnością chemiczną. Jest on także bezproblemowy do utrzymania w porządku oraz, a także pozwala na utrzymanie wysokich wymagań sanitarnych.  

Komory chłodnicze stosuje się m.in. w fabrykach produkcyjnych, przetwórniach oraz składnicach warzyw, restauracjach a także w placówkach medycznych. 

Urządzenia te tworzą również niezbędny kawałek mechanizmu samochodów-chłodni, czyli pojazdów służących do transportu żywności, leków a także innych preparatów chemicznych. 

Warunki, jakie muszą być zapewnione w chłodni, zależą od gatunku przechowywanych w niej produktów. Temperatura wymagana w chłodni może też zależeć od oczekiwanego okresu przechowywania, a także od tego, czy ma w niej być umieszczony świeży produkt, który następnie zostanie zamrożony.

Komora chłodnicza to nie tylko ściany, podłoga, sufit i drzwi. Jest to szereg rozwiązań technologicznych, które mają nacelu utrzymać ustaloną temperaturę we wnętrzu pomieszczenia. W komorach należy również zapewnić właściwy jakość wilgotności i przepływu powietrza. 

Jak działa agregat chłodniczy?

Agregat chłodniczy jest sercem każdej komory chłodniczej. Jest to urządzenie mające na celu chłodzenie płynu procesowego. Może składać się on z pojedynczego urządzenia typu Monoblok, a także kompleksowej instalacji typu split w skład w której wchodzi agregat, chłodnica i instalacja łącząca oba urządzenia. Agregaty chłodnicze możemy znaleźć wszędzie tam, gdzie obniżona temperatura jest niezbędna do przechowywania towarów lub utrzymania ściśle określonych warunków pracy. Działanie agregatu chłodniczego zbliżone jest do pracy innych urządzeń chłodniczych jak np. klimatyzacji. Opiera się ono na kompresji lub absorbcji pary. Cały przebieg zaczyna się w podstawowym podzespole, czyli parowniku, gdzie panuje niska temperatura i równocześnie niskie ciśnienie, krąży freon, czyli czynnik chłodniczy. Na początku znajduje się on w stanie ciekłym, jednalże pobierając energię cieplną od wyrobów przetrzymywanych we wnętrzu komory chłodniczej zaczyna parować. Agregat zasysa czynnik chłodniczy i zwiększa ciśnienie, a także podnosi temperaturę. Następnie trafia on do skraplacza, gdzie rozpoczyna się proces jego skraplania. Tym oto sposobem oddaje on zgromadzoną dotychczas energię. Kiedy czynnik roboczy przeniesie się ponownie do stanu ciekłego jest transportowany do tzw. zaworu dławiącego – zadaniem tego fragmentu jest obniżenie ciśnienia płynu, a tym samym znaczne obniżenie jego temperatury. W chwili, w której czynnik chłodniczy ponownie zostaje przeniesiony do parownika cykl chłodzenia zaczyna się od początku. 

Chłodnictwo przemysłowe – zarys historii 

Pierwsze zastosowanie komór chłodniczych sięga czasów zamierzchłych. Do magazynowania żywności stosowano rozpadliny wydłubane w lodzie lub śniegu. Już wówczas próbowano w taki sposób wydłużyć świeżość posiadanych wyrobów. W historii ludzkości woda w postaci lodu miała bardzo długo zastosowanie. Właściwie lodem posługiwano się do połowy XX wieku, a i dzisiaj lód jest stosowany w magazynach chłodu. 

Początkowe lata dwudziestego wieku to głównie chłodnictwo przemysłowe bazujące na takich czynnikach jak amoniak a okresowo dwutlenek węgla. 

Chłodnictwo przemysłowe dostarcza możliwości dla wielu branż na całym świecie. Mimo iż kojarzy się głównie z chłodniami i mroźniami, ma do zaoferowania o wiele więcej zróżnicowanych zastosowań, których zadaniem jest zapewnienie ustalonych warunków do magazynowania produktów oraz realizacji określonych procesów przemysłowych. 

Chłodnictwo przemysłowe to również systemy, które są wykorzystywane w kompleksach użytkowych i komercyjnych. Coraz to większa wielorakość systemów chłodniczych decyduje o tym, że branża chłodnicza ciągle się rozwija. 

Podobnie jak w innych branżach, także w chłodnictwie przemysłowym coraz większą wagęuwagęprzywiązuje się do zagadnień przyjaznych dla środowiska naturalnego. Metody te odznaczają się dużą skutecznością, jednocześnie ograniczając zapotrzebowanie na energię lub wykorzystują odnawialne źródła energii. W każdym kolejnym eoku chłodziwa stosowane w układach chłodzenia szaf chłodniczych cechują się coraz to mniejszą szkodliwością dla otoczenia a w przyszłości zostaną zastąpione przez naturalne czynniki chłodnicze. 

Jaki jest koszt budowy komory chłodniczej?

Etap projektowania komory chłodniczej jest fundamentem skuteczności przyszłej instalacji. Także od tego jak zostanie zaprojektowana instalacja do mroźni zależy jej końcowy koszt. W zależności od specyfikacji produktów powinno wybrać odpowiedni rodzaj konstrukcji, który zapewni optymalne warunki do przechowywania. 

Najistotniejszym czynnikiem, który przesądza o koszcie budowy komory chłodniczej jest wielkość pomieszczenia oraz,a także jego przeznaczenie. Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na koszt jest poziom temperatury jaki ma być zagwarantowany w pomieszczeniu. Istotne jest tu dostosowanie produktywności agregatu chłodniczego, który pozwoli uzyskać stałą temperaturę powietrza. Równie istotne jest miejsce montażu chłodni. Należy bowiem uwzględnić grubość ścian, które za zadanie mają skutecznie oddzielać zewnętrzną temperaturę od tej, która panuje w chłodni. Warstwa izolacyjna i to jaka zostanie wybrana w głównej mierze w nim magazynowane. Stopień zaawansowania konstrukcji a także konieczna moc, która musi wychłodzić powierzchnię użytkową, a także jej wyposażenie np. meble chłodnicze to kolejne czynniki, które mają wpływ na cenę montażu chłodni.