Obecne ludzie nie wyobrażają sobie życia bez elektryki. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – zakłada się je wszędzie. Nie zapominaj jednak że elektronika może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Dlatego też uwagę należy zwrócić na to, by instalacja była odpowiednio zabezpieczona. Odpowiednie zabezpieczenie potrzebujemy po to, by chronić wszystkie urządzenia elektryczne przed zapaleniem się. Zabezpieczenie najczęściej umieszcza się w rozdzielnicy głównej, którą możemy spotkać w pobliżu wejścia do domu.

Jakie mogą być źródła spięć i przepięć w instalacjach?

Źródłami spięć i przepięć w instalacjach elektrycznych mogą być:

 • wyładowania atmosferyczne,

 • wyładowania atmosferyczne w linię zasilającą, która jest napowietrzona,
 • uderzenie pioruna w dach,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie wyróżniamy źródła zabezpieczeń?

  Wyłączniki nadprądowe

  Ludzie potocznie nazywają je bezpiecznikami chronią naszą instalację przed skutkami zwarcia bądź nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie zakładane jest dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Te wyłączniki chronią instalacje przed porażeniem przy dotyku pośrednim i bezpośrednim. Czym jest kontakt pośredni? Jest to na przykład dotknięcie rzeczy, w której doszło do uszkodzenia izolacji.Z kolei kontaktem bezpośrednim jest między innymi dotknięcie przewodu który jest pod napięciem. Tutaj działanie wyłączników jest to porównywanie prądu płynącego w przewodzie fazowym a tego w neutralnym. W przypadku, gdy pojawi się różnica przekraczająca ich prąd uruchomienia, następuje szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Czyli innymi słowy ochronniki przeciwnapięciowe. Ochronniki przeciwnapięciowe to urządzenia które chronią instalację elektryczną przed przepięciami. Buduje się je na bazie iskierników lub warystorowe. Te urządzenia są alternatywną drogą przepływu dla prądu piorunowego. Jeżeli ich nie mamy, to prąd może się przedostać do instalacji elektrycznej czyli wszystkich podłączonych do niej urządzeń elektrycznych.