Ciężko jest ukryć, że agregaty prądotwórcze są wykorzystywane non stop przez 365 dni jako stałe narzędzie pracy bądź rezerwowe źródło zasilania. Od czego zależy efektywność i żywotność agregatów prądotwórczych? Jest to między innymi jakości wykonania i prawidłowa eksploatacja i konserwacja. Warto mieć w pamięci że od stanu technicznego agregatu prądotwórczego zależy funkcjonowanie zasilanych odbiorników. Przez to serwis agregatów prądotwórczych powinien być regularnie odwiedzany.

W jaki sposób można bezpiecznie używać agregat prądotwórczy?

Ogólne zasady prawidłowej obsługi agregatów są takie same dla każdego modelu – zarówno stacjonarnych i przenośnych. Informacje które są związane ze specyfiką danego agregatu mają miejsce w instrukcjach obsługi. Do wyjątków należą automatyczne agregaty – w tym wypadku aby je podłączyć do instalacji budynku trzeba być w zgodzie z przepisami dotyczącymi zasilania rezerwowego oraz podłączenia do sieci energetycznej, a także wykonanie z konkretnymi uprawnieniami.

Pamiętaj, że błędne podłączenie generatora do instalacji elektrycznej budynku może spowodować zwrotne przepięcie z siecią, a jego skutki są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Pierwszą zasadą właściwego użytkowania agregatu jest przeczytanie instrukcji obsługi danego urządzenia. Zawarte w niej informacje m.in. na temat eksploatacji i konserwacji.

Zanim uruchomisz agregat należy sprawdzić, czy urządzenie stoi na płaskiej, równej powierzchni. Ponadto przed każdym uruchomieniem agregatu warto sprawdzić jaki jest jego poziom oleju. Jeśli zauważymy, że poziom oleju jest niski, powinno się uzupełnić zbiornik aż do górnej krawędzi szyjki wlewu. W instrukcji znajdziemy informacje o oleju zalecanym do danego typu silnika.