Czasami może pojawić się potrzeba wykonania usług wysokościowych w firmie. Pojawia się pytanie jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby takie prace wykonywać. Prace na wysokościach należą do ryzykownych, dlatego konieczne jest zachowanie odpowiedniej ostrożności. Prace wysokości realizuje się na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach oraz na innych budowlanych konstrukcjach.

 Dopuszczenie do prac wysokościowych wymaga posiadania uprawnień i ukończonego kursu BHP. Potrzebne będzie również lekarskie orzeczenie o tym, że osoba może wykonywać pracę na wysokości. 

Szkolenie BHP także ma specjalistyczny charakter i odnosi się do ryzyka i niebezpieczeństwa w pracy na wysokości. Uprawnienie jest wydawane przy uwzględnieniu stanu psychofizycznego danej osoby. Jedynie mają te wszystkie spełnione warunki można pracować na wysokościach. Praca na wysokości wymaga dobrego stanu zdrowia i opanowania. Osoba, która takie zadania realizuje musi zachować spokój między innymi w sytuacjach stresujących.

Sprawdź jak robią to profesjonaliści: usługi wysokościowe warszawa