Organy UE od jakiegoś czasu wymagają od swoich członków obniżenia emisji dwutlenku węgla w celu dbałości o klimat. Jednym z głównych producentów spalin do atmosfery oprócz przemysłu i energetyki, są auta. Między innymi w odniesieniu do tego, producenci pojazdów zobowiązani są, do spółki z odpowiednimi instytucjami państwowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym właściwie są badania homologacyjne? Kto musi je zrobić  i jak od strony prawnej prezentuje się to zagadnienie?

Jak przeprowadza się badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów wymagana jest dla świeżo wyprodukowanych samochodów. Jest ona fundamentem do wykreowania szczegółowego opisu samochodu – w aspekcie technicznym. a także identyfikacyjnym. Badania homologacyjne opierają się na zrobieniu serii testów komparujących stan auta z normami technicznymi ustalonymi przez jednostkę nadzorującą. Spełnienie wymogów homologacyjnych jest konieczne, żeby świeżo wyprodukowany pojazd mógł zostać dopuszczony do użytku. Dokumenty homologacyjne są wymagane nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale też jego wnętrze(a) i elementów, z których został on złożony. Odpowiednia jednostka przygląda się pojazdowi i na bazie określonych norm wydaje bądź nie odpowiednie świadectwo. Uzyskanie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest równoznaczne, że auto zgodnie z obowiązującymi przepisami może w zupełnie legalnie jeździć po drogach na obszarze UE. Wymóg przeprowadzenia badań homologacyjnych obowiązuje nowe samochody, oraz takie, gdzie właściciele dokonali znacznej(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Znaczy to, że o otrzymanie świadectwa homologacji mogą wnioskować jedynie producenci pojazdów, lub działający z ich polecenia pośrednicy.

Homologacja auta – kwestie prawne 

Unia Europejska jest instytucją, która dąży do tego by zrównywać regulację na wielu aspektach codziennego życia. Tak też stało się w przypadku branży(ą) samochodowym(ą). W 2007 roku została stworzona rozporządzenie, która wyznaczyła ramy prawne(y) dotyczące homologacji pojazdów silnikowych i ich części, występująca na terenie krajów członkowskich. Rozporządzenie to ułatwia wytwórcom aut proces wprowadzania do sprzedaży nowych typów pojazdów. Dzięki ujednoliconym regułom, przedsiębiorstwa z branży automotive, po otrzymaniu odpowiednich wyników badań homologacyjnych {mogą|{mają możliwość zgodnie z prawem rejestrować i sprzedawać autami na obszarze wszystkich państw Wspólnoty Europejskiej.

Jaki organ podbija zaświadczenie homologacyjne?

W naszym kraju jednostką odpowiednią(m) do wydawania decyzji na temat homologacji koherentnej z wskazaniami UE jest Transportowy Dozór Techniczny. Organ ten orzeka na podstawie mandatu przyznanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Organ wykonawczy outsourcuje realizację badań niezależnym instytucjom badawczym. Jednostki te, to zatwierdzane przez władze instytuty oraz przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w tego typu badania(ch). Po zapoznaniu się ze przygotowanym(ego) przez nie raportu, jeśli wynik badań jest pozytywny, wydawane są właściwe dokumenty.

Ponadto, do kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego, zalicza się również analiza i sprawdzanie zgodności z prawem zaświadczeń homologacyjnych wydawanych przez inne kraje członkowskie.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne zobligowane są przejść nie tylko samochody, ale również wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motocykle. Również części pojazdów i składniki ich wyposażenia zobowiązuje się do uzyskania badań homologacyjnych – są to przykładowo: zbiorniki paliwowe, lampy czy klakson. Nie istnieje dokładny(a) spis części podlegających obowiązkowi homologacji. Odnosi się to do całej grupy, bez uszczegółowionych wytycznych.

W Polsce koszt homologacji każdego z pojazdów całojezdnych to koszt 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są za to czterokrotnie niższe i wymagają zainwestowania 400 zł.