Konstrukcje stalowe cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. Ich główną zaletą jest stosunkowo niewielki koszt w stosunku do tradycyjnego budownictwa. Taka stalowa konstrukcja bez wątpienia jest także wyjątkowo odporna i w krótkim czasie można ją postawić. Budowle powstałe w ten sposób projektuje się indywidualnie na zamówienie. Ich kształt zależy od przeznaczenia, a także od wymagań inwestora. Jest to dobre wyjście dla przedsiębiorców który potrzebują rozległych hali magazynowych „na szybko”. Taką konstrukcję można bez problemu rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje stalowe są idealnym rozwiązaniem skierowanym szczególnie dla przemysłu. Ich wszechstronność pozwala na znalezienie rozwiązań niemal w każdej branży. Przedsiębiorca, mający wątpliwości co do tego typu rozwiązań może skonsultować się z wykonawcą aby dokładnie omówić projekt i jego rozwiązań. 

Po pierwsze – projekt

Tak jak w przypadku tradycyjnego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji trzeba dysponować odpowiednim projektem. Postawieniem takiej budowli zajmują się od początku do końca profesjonalne firmy. Projektanci przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem na temat jego potrzeb, opracowują indywidualny  projekt. Z pewnością taki projekt robi się z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne konstrukcje planowane są dla rolnictwa, inne z kolei dla hal produkcyjnych. Wykonawca potrzebuje także informacji o tym, czy dana konstrukcja ma być np. tylko produkcyjna, czy inwestor potrzebuje w niej część administracyjną. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę to, czy dana konstrukcja będzie w przyszłości powiększana. Po dostarczeniu projektantom szczegółowych wytycznych, przystępują do pisania projektu, który składa się z:

  • części opisowej – w niej zawarte są dane na temat fizycznych cech konstrukcji, materiałów z jakich będzie wzniesiona, a także wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju instruktaż wznoszenia hali. Zawarte są tam wszystkie etapy montażu, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Oczywiście taki projekt posiada także wszelkie informacje na temat kosztów montażu takiej konstrukcji, a także rysunki wizualizujące obiekt. Po zakończonym etapie projektowania, można przejść do kolejnego, czyli uzyskania niezbędnych pozwoleń. 

Jakie pozwolenia wymagane są przy instalacji konstrukcji ze stali?

Jeśli chodzi o budowę konstrukcji stalowych, także w przypadku niezbędnych pozwoleń nie różni się od standardowego budownictwa. Prace konstrukcyjne można zacząć dopiero po niezbędnych pozwoleń. Bez wątpienia najważniejszym dokumentem, bez którego taka konstrukcja nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez odpowiedni urząd. Rozpoczęcie instalacji należy zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po otrzymaniu zgody na budowę, trzeba powołać kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista posiada niezbywalne obowiązki, które obejmują głównie: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zagwarantowanie bezpieczeństwa, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, oraz wykonywanie zadań określonych w dzienniku budowy. 

Właściwe przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji stalowych

Po zebraniu niezbędnej dokumentacji trzeba przystąpić do prac fizycznych. Z pewnością przed postawieniem takiej hali potrzebne jest odpowiednie przygotowanie terenu. Aby cały obiekt był stabilny i trwały, wykonawca musi zadbać o dokładne wyrównanie terenu. Jeśli wymaga tego obszar budowy trzeba zrobić odwodnienie czy ewentualną wymianę nawierzchni. Po starannym wykonaniu tych prac można przejść do wylania wytrzymałych fundamentów. 

Jak montować konstrukcje ze stali?

Montaż konstrukcji ze stali składa się z pewnych ważnych etapów, czyli tzw. kamieni milowych. Niewątpliwie takim momentem jest wznoszenie elementów nośnych, które nadają kształt obiektu. Szkielet takiej hali może być stalowy, lub żelbetowo – murowy. Właściwe wzniesienie takiej konstrukcji ma istotne znaczenie dla następnego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przystąpić do tej fazy, cały szkielet musi być stabilny i właściwie zmontowany. W tego typu budowlach dach zazwyczaj zrobiony jest z blach falistych lub trapezowych. Projekt zawiera również informację o metodzie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, albo podciśnieniową. 

Ściany w konstrukcjach ze stali

Kolejnym momentem wznoszenia hali jest montaż ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i zrobione z blach trapezowych. Oczywiście zależy to od od wymagań inwestora i przeznaczenia takiej konstrukcji. Po wybudowaniu ścian można przystąpić do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, oraz wylania posadzki. Nie można także zapomnieć o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu czy ogrzewania. Także w tym przypadku wszelkie instalacje branżowe zależne są od przeznaczenia hali i wymagań inwestora. 

Etap wykończenia konstrukcji stalowej

Z pewnością istotnym momentem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po powstaniu całej budowli, doprowadzeniu instalacji branżowych, trzeba przystąpić do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół jak np. ogrodzenie, parkingi, drogi. Także na tym etapie zakres prac zależny jest od potrzeb przedsiębiorcy. Zbudowanie takiej konstrukcji ze stali jest procesem złożonym z wielu etapów. Ważne, aby cały proces był dobrze zaplanowany, wówczas będzie sprawnie przebiegał. Wybudowanie takiej stalowej konstrukcji jest o wiele szybsze, niż wybudowanie tradycyjnego budynku, a także znacznie tańsze. Warto pamiętać, że jeżeli inwestor planuje rozwój swojej działalności taką halę można bez problemów rozbudować. Oczywiście powinno to być opisane w projekcie.