Z pewnością zadbanie o sieci wodno-kanalizacyjne to istotna czynność. To zapewnienia kolejnym pokoleniom dostęp do bieżącej wody. Niestety woda może stać się deficytowa z powodu większej ilości zanieczyszczeń.Pomimo tego, że 75 procent Ziemi pokryte jest przez wodę, to według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia plus minus 5 miliardów, czyli trzy czwarte populacji, żyje w niedostatku tej życiodajnej cieczy.

Bezsprzecznie ciecz z naziemnych źródeł jest coraz bardziej zanieczyszczona. W rezultacie częściej jest źródłem wielu dolegliwości. World Heath Organization mówi, że w sytuacji, gdy te trendy się nie zmienią, to na koniec tej dekady – w 2030 – świat będzie miał dostęp tylko do 60 procent zapotrzebowania na wodę pitną.

Sieć wodno-kanalizacyjna – jak pracuje w Polsce?

Kanalizacja, jest systemem rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych czy też sanitarnych. Systemy kanalizacyjne dzielą się na kanalizację pełną lub częściową. W zdecydowanie większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa grawitacyjnie. Natomiast w mniejszym stopniu stosowane są układy nadciśnieniowe albo podciśnieniowe. Na ten moment najczęściej spotykanymi systemami ściekowymi w naszym kraju są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najbardziej popularną siecią była kanalizacja ogólnospławna, gdzie pomijano liczbę zanieczyszczeń które są dostarczane do odbiornika wód. W związku z coraz większą świadomość ochrony środowiska a także dbanie o jakość wody, rezygnuje się z budowania instalacji tego typu, aby stawiać te bardziej ekologiczne i bardziej wydajnych kanalizacji.

Zarówno istniejące, jak i te które dopiero powstają najczęściej są zaliczane do układów, które pracują w sposób grawitacyjny.

Źródło: Roboty Kanalizacyjne w Warszawie