Sektor przewozu towarów i logistyki ciągle się rozwija. Jest to pokłosie wieloma czynnikami – rozwojem technologicznym, ewolucją w spojrzeniu konsumenckich czy pandemią. Konsekwencją takiego wzrostu jest zapotrzebowanie na coraz więcej przestrzeni magazynowej. Produkty muszą być składowane w konkretnych warunkach. Aby usprawnić ich przewóz w rejonie magazynów używa się wózki widłowe. Zastosowanie wózków widłowych to kolejna z konsekwencji rozrostu całej dziedziny. Do czego rzeczywiście wykorzystuje się potocznie nazywanych “widlaków”?

Zastosowanie wózków widłowych

Wózki widłowe to pojazdami mechanicznymi zasilanymi motorem. Główną ich funkcjonalnością jest przewożenie palet na niewielkich przestrzeniach. Najczęściej towary przewożone są w obrębie magazynu zadaszonego albo otwartego, albo na placach budowy. Wózki widłowe używane są do przewozu produktów o sporej wadze. Produkty najczęściej ustawiany jest na paletach, co usprawnia ruch. Zdolne są do układać palet na dużych poziomach. Umożliwiają także składować palety w blokach i transportować towary niewymiarowe, które nie mieszczą się na paletach. 

Do kierowania wózkiem widłowym, zgodnie z normami, konieczne jest posiadanie wymaganych uprawnień. Co więcej wszystkie pojazdy powinny być odpowiednio przygotowane i wyposażone w klakson i świetlne. Umożliwia to zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zarówno operatora pojazdu, jak i ludzi będących w pobliżu. 

Mnogość zastosowań wózków widłowych powoduje mnogością ich typów. Różnorakie warianty wózków widłowych dostosowane są do różnych wymagań użytkowników i warunków w jakich mają być stosowane. Bazująć na możliwości transportowe, spotkać możemy wózki naładowne, podnośnikowe, reachtrucki, skrętne i czołowe. Każdy z nich służy w określonych warunkach. W celu optymalizacji powierzchni magazynowej przeważnie wybiera się reachtrucki, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie rodzaje napędu posiadają w wózkach widłowych?

Ważnym czynnikiem według, którego można dokonać rozróżnienia wózków widłowych jest rodzaj ich zasilania. Właściwy rodzaj zasilania wskazuje to jak użytkowany będzie wózek widłowy. Jest różne typów rozwiązań technicznych:

Wózki widłowe o napędzie benzynowym – napędzane paliwem – najbardziej pasują się na terenach robót, w przestrzeniach gdzie warunki są skomplikowane, a przewożony ładunek jest masywny, niejednokrotnie wielkogabarytowy. Cechują się dużą siła i wytrzymałością. Ze względu emitowane spaliny można wykorzystywane jedynie na otwartych przestrzeniach.

Wózki widłowe napędzane elektrycznie – napędzane energią elektryczną, są wyposażone w baterie. Używane są się głównie w zamkniętych terenach – halach, magazynach. Wyróżnia je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do manewrowania po wąskich przestrzeniach. Ich siłą jest fakt, że są bezemisyjne.

Wózki widłowe z zasilaniem gazowym – korzystają z gazu LPG, który stanowi ich zasilanie. Instalacje gazowe zakładane w wózkach widłowych są ekologicznym i całkiem bezpiecznym typem zasilania. Co więcej są ekonomiczne. Gwarantują szybkie poruszanie się pojazdu i skuteczną realizację założonych planów. Przydają się praktycznie w każdych warunkach – są wykorzystywane zarówno w przestrzeniach otwartych, a także zamkniętych. 

Impco – wiodący współproducent instalacji LPG dla wózków widłowych 

Jednym z czołowych producentów instalacji gazowych i komponentów do wyżej wymienionych jest amerykańska firma IMPCO.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pół wieku osiągnęła światowym liderem dostaw instalacji paliwowych polegających o gaz. Produkuje ona elementy znajdujące swoje miejsce w różnych sektorach przemysłu. Jej towar jest alternatywę dla benzynowych silników wykorzystywanych na etapie produkcji i przewozu. Zmiana typu napędu sprawia, że koszty użycia pojazdów są mniejsze. Wytwarzana energia dzięki należytym filtrom i cechom gazu jest mniej emisyjna. Daje to korzyść zarówno dla producentów, użytkowników, jak również dla środowiska. 

Ekologia jest tu ważne. W związku z zaostrzeniem przepisów emisyjnej krajów, politycy narzucają normy dla różnych sektorów przemysłu i gospodarki. nowatorskich technologii wyprodukowanych przez IMPCO pomaga przedsiębiorstwom sprostanie nałożonym odgórnie przepisom dotyczącym wytwarzania spalin.

Produkty IMPCO to grupa rozwiązań – od fundamentalnych komponentów zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory wytwarzane przez IMPCO, odpowiedzialne za obniżkę ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z płynnego w lotny, są o wiele mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO dzięki współpracujących dealerów oferuje także przepustnice i gaźniki, zawierające w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Komponenty te odpowiadają za doprowadzenie rozruchu do silnika. Ponadto producent sprzedaje mniejsze komponenty układów napędowych opartych na gazie. Zatem można w jego katalogach znaleźć różnego rodzaju węże, przyłącza, rurki, filtry.

Dekady na rynku podczas, których IMPCO stało się liderem w swoim sektorze sprawiają, że część operatorów wózków widłowych bazuje właśnie z ich rozwiązań. Części do systemów gazowych IMPCO czynią produkty finalne jakimi są wózki widłowe lepszymi i zwiększają ich wartość.